Lịch thi tiếng hàn eps topik 2021

Tới đây sẽ có 2 đợt thi tiếng Hàn eps topik xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2021. Dành cho hai ngành đó là: Sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Lịch cụ thể như sau: Lịch đăng ký thi: Cả 2 ngành Dản xuất chế tạo vào Ngư nghiệp đều đăng ký cùng

Read More