Archive January 2020

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5)- Eps topik reading test exam 5

Xem đề thi phần nghe tại đây: https://youtu.be/lIjLY0YWL74 Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1)- Eps topik reading test exam 1

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 2)- Eps topik reading test exam 2

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 2) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 3)- Eps topik reading test exam 3

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 3) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 4)- Eps topik reading test exam 4

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 4) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đăng ký ứng dụng chuyển tiền SBI COSMONEY

1 . Ưu điểm của SBI COSMONEY Phí chuyển tiền rẻ: Không giống như kênh chuyển tiền truyền thống, luôn yêu cầu trả nhiều loại phí khác nhau, phí giao dịch của chúng tôi sẽ rẻ hơn nhiều vì không thông qua bất kì ngân hàng trung gian nào. Thời gian chuyển nhanh: Giảm thiểu

Read More