Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021 (giải đề 1/2021)

Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021 (giải đề 1/2021)

Link giải, phân tích đề youtube: https://youtu.be/ALtfUXhTmJ0

Đáp án: 1 – 2/ 2 – 1/ 3 – 3/ 4 – 4/ 5 – 1/ 6 – 2/ 7 – 4/ 8 – 3/ 9 – 2/ 10 – 4/ 11 – 4/ 12 – 3/ 13 – 4/ 14 – 2/ 15 – 4/ 16 – 3/ 17 – 3/ 18 – 2/ 19 – 4/ 20 – 2.

Link giải, phân tích đề youtube: https://youtu.be/ALtfUXhTmJ0

Facebook Comments
admin

Leave a Reply