Lịch cấp phép lao động EPS đợt 1 năm 2021

Lịch cấp phép lao động eps đợt 2 năm 2021 link bên dưới: http://www.epstopikvietnam.com/tin-tuc/lich-cap-phep-lao-dong-eps-topik-dot-2-nam-2021/ 1. Chỉ tiêu từng ngành Sản xuất chế tạo: 4630 + n người Nông nghiệp: 860 + n người Ngư nghiệp: 450 + n người Xây dựng: 300 + người Lưu ý: Chỉ tiêu trên dành cho cả 16 Nước mà

Read More