Đề 10 – bộ đề eps topik 2000 câu

Nội dung nghe từ câu 1 đến câu 25 Phần đọc từ câu 26 đến câu 50 Bộ đề luyện thi tiếng Hàn eps topik dành cho đối tượng xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Bộ đề gồm 2000 câu, 1000 câu đọc hiểu và 1000

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5)- Eps topik reading test exam 5

Xem đề thi phần nghe tại đây: https://youtu.be/lIjLY0YWL74 Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1)- Eps topik reading test exam 1

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 2)- Eps topik reading test exam 2

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 2) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 3)- Eps topik reading test exam 3

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 3) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 4)- Eps topik reading test exam 4

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 4) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

Lưu ý khi thi tiếng Hàn eps topik 2020

1. Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 cho người lao động đăng ký trong ngành sản xuất chế tạo được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, người lao động phải kiểm tra chính xác địa điểm thi, thời gian ca thi của mình (chỉ được dự thi tại địa điểm thi, theo đúng ca thi được thông báo). 2.

Read More