Lịch cấp phép lao động EPS đợt 1 2020

Lịch cấp phép lao động EPS đợt 1 2020

Tổng số lao động Hàn Quốc sẽ tiếp nhận trong đợt cấp phép tháng 1 năm 2020 là khoảng 14.229 người, bao gồm 16 nước mà Hàn Quốc tiếp nhận lao động. Cụ thể chỉ tiêu và lịch cấp phép các ngành như sau:

Các bạn có thể xem lịch bằng Video tại đây: https://youtu.be/e6thI2lEpBw

Xem lịch cấp phép đợt 2 năm 2020 tại đây: http://www.epstopikvietnam.com/tin-tuc/lich-cap-phep-lao-dong-eps-dot-2-2020/

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 9039 người
  • Nông nghiệp: 2650 người
  • Ngư nghiệp: 1350 người
  • Xây dựng: 1140 người

2. Lịch cấp phép

  • Ngành sản xuất chế tạo: Từ ngày 07/02 ~ 12/02/2020
  • Các ngành: Nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng: Từ ngày 04/02 ~ 06/02/2020
  • Ngày cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn : 14/02 ~ 18/02/2020
  • Ngày cấp phép bổ sung: 20/02 ~ 25/02/2020
Nguồn: http://www.moel.go.kr
Nguồn: www.eps.go.kr
Facebook Comments
admin

1 comment so far

Sky Posted on8:38 pm - Feb 10, 2020

Xây dựng mọc rễ dài chờ đời mòn mỏi

Leave a Reply