Lịch cấp phép lao động EPS đợt 1 năm 2021

Lịch cấp phép lao động EPS đợt 1 năm 2021

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 4630 + n người
  • Nông nghiệp: 860 + n người
  • Ngư nghiệp: 450 + n người
  • Xây dựng: 300 + người

Lưu ý: Chỉ tiêu trên dành cho cả 16 Nước mà Hàn Quốc tuyển chọn lao động.

2. Lịch cấp phép cụ thể

Lịch cấp phép chính:

  • Sản xuất chế tạo: Từ ngày 11/03 ~ 16/03/2021 (không tính thứ 7, chủ nhật).
  • Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Xây dựng: Từ ngày 08/03 ~ 10/03/2021.

– Lịch cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn: Từ ngày 18/03 ~ 22/03/2021.

– Lịch cấp phép bổ sung: Từ ngày 24/03 ~ 26/03/2021.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply