Lịch cấp phép lao động EPS đợt 2 2020

Lịch cấp phép lao động EPS đợt 2 2020

Lịch cấp phép lao động EPS đợt 2 năm 2020 đã được thay đổi do tình hình dịch diễn biến phức tạp. Cụ thể chỉ tiêu và lịch cấp phép như sau:

Các bạn có thể xem giải thích lịch cấp phép tại đây: https://youtu.be/Te5b9NeoqGk

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 9039 +n người
  • Nông nghiệp: 1590 + n người
  • Ngư nghiệp: 810 + n người
  • Xây dựng: 684 + n người

2. Lịch cấp phép trước khi thay đổi

  • Ngành sản xuất chế tạo: Từ ngày 02/04 ~ 07/04/2020
  • Các ngành: Nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng: Từ ngày 30/03 ~ 01/04/2020
  • Ngày cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn : 09/04 ~ 13/04/2020
  • Ngày cấp phép bổ sung: 16/04 ~ 20/04/2020
Lịch cấp phép trước khi thay đổi

3. Lịch cấp phép sau khi thay đổi

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lịch cấp phép được lùi lại như sau:

  • Ngành sản xuất chế tạo: Từ ngày 20/04 ~ 29/04/2020
  • Các ngành: Nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng: Từ ngày 06/04 ~ 17/04/2020
Facebook Comments
admin

Leave a Reply