Lịch cấp phép lao động EPS tháng 10/2020

Lịch cấp phép lao động EPS tháng 10/2020

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 6026 + n người
  • Nông nghiệp: 530 + n người
  • Ngư nghiệp: 1016 + n người
  • Xây dựng: 1289 + người

Lưu ý: Chỉ tiêu trên dành cho cả 16 Nước mà Hàn Quốc tuyển chọn lao động.

2. Lịch cấp phép cụ thể

Lịch cấp phép chính:

  • Sản xuất chế tạo: Từ ngày 13/10 ~ 23/10/2020 (không tính thứ 7, chủ nhật).
  • Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Xây dựng: Từ ngày 28/09 ~ 12/10/2020.

– Lịch cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn: Từ ngày 27/10 ~ 29/10/2020.

– Lịch cấp phép bổ sung: Từ ngày 02/11 ~ 04/11/2020.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply