Lịch cấp phép lao động EPS tháng 10/2021

Lịch cấp phép lao động EPS tháng 10/2021

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 7450 + n người
  • Nông nghiệp: 1410 + n người
  • Ngư nghiệp: 740 + n người
  • Xây dựng: 400 + n người

Lưu ý: Chỉ tiêu trên dành cho cả 16 Nước mà Hàn Quốc tuyển chọn lao động.

2. Lịch cấp phép cụ thể

Lịch cấp phép chính:

  • Sản xuất chế tạo: Từ ngày 14/10 ~ 19/10/2021 (không tính thứ 7, chủ nhật).
  • Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Xây dựng: Từ ngày 08/10 ~ 13/10/2021.

– Lịch cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn: Từ ngày 21/10 ~ 25/10/2021.

– Lịch cấp phép bổ sung: Từ ngày 27/10 ~ 29/10/2021.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply