Lịch cấp phép lao động EPS TOPIK đợt 2 năm 2021

Lịch cấp phép lao động EPS TOPIK đợt 2 năm 2021

1. Chỉ tiêu từng ngành

  • Sản xuất chế tạo: 4630 + n người
  • Nông nghiệp: 860 + n người
  • Ngư nghiệp: 450 + n người
  • Xây dựng: 300 + n người

Lưu ý: Chỉ tiêu trên dành cho cả 16 Nước mà Hàn Quốc tuyển chọn lao động.

2. Lịch cấp phép cụ thể

Lịch cấp phép chính:

  • Sản xuất chế tạo: Từ ngày 07/05 ~ 12/05/2021 (không tính thứ 7, chủ nhật).
  • Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Xây dựng: Từ ngày 03/05 ~ 06/05/2021.

– Lịch cấp phép cho các doanh nghiệp bị trì hoãn: Từ ngày 13/05 ~ 18/05/2021.

– Lịch cấp phép bổ sung: Từ ngày 20/05 ~ 25/05/2021.

Nguồn: www.eps.go.kr
Facebook Comments
admin

Leave a Reply