Lịch thi tiếng Hàn eps topik mới nhất 2021~2022

Lịch thi tiếng Hàn eps topik mới nhất 2021~2022

Thời gian cuối năm 2021 đầu năm 2022 tới đây sẽ có tổng cộng 4 đợt thi tiếng Hàn eps topik cho Việt Nam, dành cho đối tượng thi để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Bao gồm 2 đợt thi cho ngành Sản xuất chế tạo và 2 đợt thi cho ngành Ngư nghiệp. Lịch cụ thể như sau:

1. Ngành Sản xuất chế tạo

 • Đợt 1: Ngày đăng ký thi: 08/11~15/11/2021
 • Ngày thi: 21/12 ~ 31/12/2021
 • Ngày thông báo ca thi, ngày thi: 10/12/2021
 • Đợt 2: Ngày đăng ký thi: 16/11 ~ 31/12/2021
 • Ngày thi: 08/02 ~ 21/02/2022
 • Ngày thông báo ca thi, ngày thi: 21/01/2022

2. Ngành Ngư nghiệp

 • Đợt 1: Ngày đăng ký thi: 08/11~15/11/2021
 • Ngày thi: 21/12~31/12/2021
 • Ngày thông báo ca thi, ngày thi: 10/12/2021
 • Đợt 2: Ngày đăng ký thi: 16/11~31/12/2021
 • Ngày thi: 22/02~08/03/2022
 • Ngày thông báo ca thi, ngày thi: 21/01/2022

Đây là lịch được công bố chính thức trên https://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/home/main/mainPage.do?lang=en#

Chú ý: Ngoài ra các bạn cần theo dõi thông báo cụ thể, chi tiết từng bước chính xác nhất trên trang web của Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. XEM TẠI ĐÂY http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/2663/Thong-bao-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tieng-Han-nam-2021-trong-nganh-San-xuat-che-tao-va-Ngu-nghiep.aspx

Link youtube: https://youtu.be/cM4nLQcs7_8

Facebook Comments
admin

Leave a Reply